Moje konto

Zaloguj się

Zarejestruj się

Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

REGULAMIN

Dnia 1 kwietnia 2024 r. dojdzie do zmiany usługodawcy w ramach serwisu Stolowka.online (dalej także jako: "Serwis"). Zamiast dotychczasowego usługodawcy, którym była Agora S.A., nowym usługodawcą będzie Czerska 8/10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0001053094, NIP: 5214032371, REGON: 526132993, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5.000 PLN.

Dalsze prowadzenie Twojego konta od 1 kwietnia 2024 r. możliwe będzie tylko, jeśli wyrazisz zgodę na zmianę podmiotu świadczącego usługę w ramach Serwisu.

Odpowiednie zapisy znajdziesz w Regulaminie [link], a w zakresie przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności [link]. W razie pytań, prosimy o kontakt na nr tel. 507 095 600, na adres e-mail: stolowka@czerska.com.pl albo na adres Czerska 8/10 sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

Wraz ze zmianą podmiotu świadczącego usługi w ramach Serwisu, Agora S.A. przekaże Twoje dane osobowe nowemu dostawcy usług, którym od 1 kwietnia 2024 r. będzie Czerska 8/10 sp. z o.o. Jest to niezbędne, aby zapewnić Ci nieprzerwany dostęp do Serwisu i usług, których dotyczy wyrażona zgoda. Powyższe stanowi nasz "prawnie uzasadniony interes" w rozumieniu przepisów RODO i jednocześnie jest podstawą prawną przekazania Twoich danych. W rezultacie, Agora S.A. będzie administratorem Twoich danych osobowych do dnia 31 marca 2024 r., a od 1 kwietnia 2024 r ich nowym administratorem stanie się Czerska 8/10 sp. z o.o. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Czerska 8/10 sp. z o.o. odbywać się będzie na analogicznych zasadach jak miało to miejsce dotychczas.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przekazania Twoich danych osobowych nowemu dostawcy usług. Wnosząc sprzeciw musisz uzasadnić, dlaczego nie chcesz, aby Twoje dane zostały przekazane. Każdy sprzeciw będzie poddany przez nas wnikliwej analizie, po której zakończeniu przedstawimy nasze stanowisko. Aby skorzystać z tego prawa lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.